‘Met deze extra 1,6 miljoen euro konden dubbel positief beoordeelde organisaties die geen subsidies te verwachten hadden toch geld krijgen. Uiteindelijk kregen o.a. TAS, Rataplan, Jazz Middelheim en Lokaal 01 alsnog hun verdiende middelen en was het geen kaalslag. Het is jammer voor Sering en het Zuiderpershuis. De stad kan dat niet opvangen, maar zal mee op zoek gaan naar oplossingen. Voor musical in Antwerpen denk ik aan de projectsubsidies.’ Er gaat ruim 25 procent van de Vlaamse cultuursubsidies (94,5 miljoen euro) naar Antwerpen.