Dit maakt deel uit van het relanceplan van de regering. Wie zijn eerste personeelslid aanneemt, krijgt een forse korting op zijn sociale lasten. Volgens Laruelle is zoiets bijzonder belangrijk omdat bedrijven in de praktijk een verdubbeling van hun omzet nodig hebben om die eerste medewerker in dienst te nemen. Zeker het eerste jaar kan dit bijzonder zwaar wegen. Vandaar dat daarvoor de grootste steun wordt gegeven.

Laruelle constateert ook dat kmo's almaar moeilijker geld kunnen lenen bij de banken en wil hen daarom helpen. Zo zullen banken verplicht worden om elke weigeringe van een lening te motiveren. Bovendien opent ze met Febelfin (de beroepsvereniging van banken) onderhandelingen opdat bedrijven makkelijker van bank kunnen veranderen.