'Hij heeft geen enkele reden om niet terug te gaan', zegt ze. De minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (CDH), bestudeert het arrest van de Raad van State.

Koekelberg had al ontslag genomen als politiebaas, omdat hij onder vuur lag wegens de promotie van zijn secretaresse en de aankoop van luxegoederen met politiegeld. Hij bleef adviseur bij de politie, maar werd na een klacht bij het gerecht wegens verkrachting geschorst. Die schorsing is nu ongedaan gemaakt, omdat ze te laat zou zijn verlengd.

Zowel de federale politie als minister Milquet zeggen dat ze 'akte nemen' van het arrest. Ze willen de tekst nu eerst grondig analyseren vooraleer verdere uitspraken te doen.