‘Maandag wordt de riolering onder de baan met een camera volledig onderzocht. Dat moet meer duidelijkheid verschaffen', laat de gemeente weten. Het gemeentebestuur besliste samen met Pidpa, politiezone Klein-Brabant om een stuk van de rotonde en een deel van de Borgstraat, tussen de Leerlooierslaan en de rotonde, af te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer. Maar ook fietsers worden afgeraden om de rotonde te gebruiken. Enkele straten werden noodgedwongen omgeleid.