Al maanden bivakkeert een grote groep daklozen, onder wie families met kinderen, in het CCN-gebouw. De voorbije week zou de groep zowat dertig mensen geteld hebben. De meesten hadden geen recht op opvang. Afgelopen donderdag gaf de rechtbank de mensen nog 24 uur de tijd om het gebouw te verlaten. Het was echter niet duidelijk waar de mensen naartoe moesten.

Staatssecretaris De Block heeft nu voor drie families samen met de Brusselse OCMW-voorzitter Yvan Mayeur een oplossing gezocht. De vzw Samu Social uit Brussel zal de drie families met kleine kinderen vanaf maandag plaats aanbieden in haar opvanglokalen. 'Ik hoop nu van ganser harte dat de ouders van de drie families deze kans zullen grijpen en dat zij het aanbod zullen aanvaarden', zegt De Block.