‘Beide campussen behouden het algemeen secundair onderwijs (ASO) in de eerste graad. Er blijft dus een vast aanbod van de vakken voor de leerlingen van 12 tot 14 jaar, zoals Latijn, wetenschappen en handel. De campus in Gistel heeft nog enkele extra studierichtingen. Het tweede jaar omvat ook Kantoor-Verkoop, Verzorging en Hout-Metaal’, legt directeur van campus Da Vinci Benny Van Troeye uit. Hij is de man die de school uit het slop moet halen.

De school in Koekelare heeft vanaf 1 september geen derde en vierde jaar ASO meer. Wel behoudt Da Vinci de zachte afdelingen van het technische en beroepssecundair zoals Handel, Boekhouden-Informatica, Verzorging en Voeding. ‘Dat betekent dat de studierichtingen Hout, Metaal en Elektriciteit uit de campus Da Vinci verdwijnen. De afdelingen Hout en Elektriciteit verhuizen naar Gistel. Voor de opleiding Metaal moeten de leerlingen straks naar Torhout of Diksmuide’, vertelt Van Troeye.

‘Het gevolg van de fusie is dat er acht vastbenoemde leraren hun job verliezen. Dat wordt gedeeltelijk opgevangen door pensionering. Tien tijdelijke leerkrachten zijn onherroepelijk hun werk kwijt in Koekelare.’

Kweekvijver

‘We moeten dringend opnieuw werken aan de groei, want volgend schooljaar telt de school maar een honderdtal leerlingen. In 2016, als het Gemeenschapsonderwijs in Koekelare 60 jaar bestaat, willen we er opnieuw staan. We hopen dat er later ook leerlingen vanuit de basisschool De Lettertuin bij ons komen’, besluit Van Troeye.