‘Tot nu toe was enkel reclame op de zijdeur van de taxi’s toegestaan. Voortaan kan men kiezen tussen die reclame of een publiciteit voor zichzelf of derden op de achterruit. Maar als men opteert voor reclame op de achterruit mogen de taxichauffeurs wel geen ceremonies meer rijden. ‘Het gaat niet op dat men naar een begrafenis of huwelijk gevoerd wordt met een reclamewagen’, verklaart schepen Arne Deblauwe (SP.A).

Een volledige commerciële aankleding van de wagens, zo als in grote steden, komt er niet. Oostende beschikt over 62 taxivergunningen. Bij de Taxibond, de vereniging die  23 taxi's groepeert wil men zich niet uitspreken over het reglement. ‘Chauffeurs beslissen zelf of ze reclame voor derden plaatsen op de achterruit’, zegt Barbara Goderis van de Taxibond. Op de werkvloer zijn enkel voorstanders te vinden.