‘De omschrijving van dat begrip is uitgebreid', zegt Kaatje Natens van de federale politie. De veranderde invulling vertaalt zich in de explosie van één bepaalde statistiek in de criminaliteitscijfers van 2011, die de federale politie onlangs op haar website publiceerde. In een jaar tijd nam het aantal vaststellingen van de handelingen van openbare zedenschennis met niet minder dan 55 procent toe: van 1.097 naar 1.699.