Iris: 'Ja, werken is toegestaan, maar de werkgever moet wel bepaalde beschermingsmaatregelen treffen als het warmtegevoel bepaalde grenzen overschrijdt.' De wetgeving omtrent het welzijn op het werk legt maximumgrenzen vast naargelang de (fysieke) zwaarte van het werk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 categorieën: (zeer) licht werk (zoals bijvoorbeeld secretariaatswerk), vervolgens halfzwaar, zwaar en zeer zwaar werk (bijv. grondwerken). Deze grenzen gelden zowel voor werken in openlucht als voor binnenwerk.

Vanaf 1 juli 2012 kleeft men hier echter geen 'maximumtemperaturen' meer op. Er wordt vanaf dan gewerkt met een puntenschaal waarbij rekening wordt gehouden met verschillende elementen van de 'thermische omgeving'. Naast de temperatuur, moet hierbij ook rekening gehouden worden met factoren zoals de luchtvochtigheid.

>

>

>

>