Eandis, Infrax (Vlaanderen), Ores, Tecteo (Wallonië) en Sibelga (Brussel) hebben de violen gestemd over de slimme meters. In een document bestemd voor de regionale regeringen verwerpen ze de grootschalige uitrol van de slimme meters.
 
Op basis van studies en lopende proefprojecten 'zijn we tot de conclusie gekomen dat de slimme meter niet rendabel is voor geen van de actoren (verbruikers, netbeheerders, red.)', zegt Philippe Massart, communicatieverantwoordelijke bij Sibelga.
 
De slimme meters moeten er voor hen dus enkel bij de zelfproducenten van energie en bij de gezinnen met budgetmeter komen. Ook merken de netbeheerders op dat de technologie van de slimme meter nog niet op punt staat.
 
Wel vinden ze dat de analoge meter moet verdwijnen. Ze pleiten voor een elektronische meter, maar dan één die geen gegevens communiceert met de netbeheerder.
 
Een slimme energiemeter is een toestel dat het verbruik automatisch aan de netbeheerder doorgeeft en verschillende nieuwe toepassingen mogelijk maakt.