Elia staat voor grote investeringen in het Belgische deel van de Noordzee. Het moet immers klaarstaan om de vier windenergieparken aan te sluiten die tussen 2015 en 2020 op zee gebouwd zullen worden. Topman Jacques Vandermeiren van Elia schat dat daarvoor 1miljard euro nodig zal zijn.

Donderdag kregen de bestuurders van Elia een stand van zaken over het studiewerk dat de voorbije zes maanden is verricht. Volgens de ceo van het Belgische hoogspanningsbedrijf wordt meer en meer overwogen om al de installaties die nodig zijn om de aansluitingen te verzekeren, op een eiland te plaatsen. Vandermeiren heeft alvast van de Belgische baggeraars te horen gekregen dat zo'n windenergie-eiland, inclusief een haven, in de Belgische Noordzee technisch haalbaar is.

Elia knoopte de voorbije maanden ook gesprekken aan met de aandeelhouders van de windenergieprojecten op zee. Om te polsen of ze het zien zitten om samen met Elia de bouw van hoogspanningsinfrastructuur op zee voor de aansluiting van de windenergieparken te financieren. Deze aandeelhouders, zoals Colruyt en Otary, hebben daarvoor al de krachten gebundeld. Hun overlegplatform werd Plug gedoopt.

Elia moet gaan aankloppen bij investeerders omdat de aansluiting van de offshorewindparken het financieel draagvermogen van het Belgische hoogspanningsbedrijf overstijgt. Dat stopt topman Vandermeiren geenszins weg. ‘Het investeringsprogramma van Elia is nu al vrij zwaar met 2miljard euro investeringen in tien jaar tijd', argumenteert hij. Het omvat verscheidene grote projecten om het net aan de wal te versterken. Zoals de uitbreiding van de hoogspanningscapaciteit richting Nederland en Duitsland. Tegelijk zijn er ook grote investeringen nodig om het net in ons land te versterken. Het grootste plan –het Stevin-project– omvat de verdubbeling van de capaciteit tussen de Belgische kust en het binnenland.

De eerste stap volgens Vandermeiren wordt de oprichting van een dochterbedrijf door Elia. Hij erkent dat er nog belangrijke kapen gerond moeten worden vooraleer het hoogspanningseiland een haalbare kaart wordt. Er moet niet alleen onderhandeld worden met investeerders maar ook met de Creg, de Belgische energieregulator, en zelfs met Europa. De Creg stelt de tarieven vast die Elia mag aanrekenen aan de windenergieparken voor het transport van de elektriciteit via het hoogspanningsnet op zee. En Europa moet aanvaarden dat netwerken niet uitsluitend eigendom zijn van de netbeheerder.