Parmetier was al voorzitter van Unizo-Kortrijk tussen 1996 en 2006. ‘Het is inderdaad zo dat verschillende leden van Unizo opkomen voor diverse politieke partijen, maar dat zal geen problemen veroorzaken. Zodra de verkiezingen achter de rug zijn, zullen de verkozenen opnieuw de rangen sluiten en samen de belangen van de ondernemers verdedigen.’

Wie compleet uit de lucht viel, was bestuurslid Dirk Dupont. Hij komt op voor Open VLD. ‘Het belangrijkste is dat we respect hebben voor elkaar. Ik wens hem alvast all the best.’