De reden van de breuk was gisteravond nog onduidelijk, maar naar verluidt was het vertrouwen zoek en zat Waterbley niet altijd op dezelfde golflengte als de raad van bestuur. Zo was het geen geheim dat Waterbley geenszins opgezet was met de plannen voor een fusie met het Stedelijk Ziekenhuis, terwijl de dokters van het Heilig-Hartziekenhuis zich daar onlangs wél achter schaarden.

Waterbley nam in 1990 de dagelijkse leiding van het Heilig-Hartziekenhuis in Roeselare over van zuster Laura Hoet.