‘Op de vrijgekomen ruimte gaan we de twee containerklassen zetten voor onze lagere school en muziekschool’, vertelt schepen voor Jeugd Liesbeth Verstrepen (CD&V). ‘Op langere termijn is het onduidelijk wat de toekomst wordt van deze hoek. Misschien wordt het een buurtpleintje. Een projectontwikkelaar maakt plannen voor de omvorming van de oude schoolgebouwen van het nabije Annuntia-Instituut tot woningen.’