De Belgische Raiffeisen Stichting (BRS) helpt de levenskwaliteit van de bevolking in het Zuiden te verbeteren via microfinancieren en microverzekeren. KBC stelt haar knowhow ter beschikking van deze projecten. De stichting ondersteunde projecten in onder andere Honduras, Benin en Rwanda.

Het is niet altijd zo geweest dat werknemers van de bank zich tijdens de werkuren met vrijwilligerswerk konden bezighouden. Wim Moens, die in een vorig leven filiaaldirecteur was voor de toenmalige Kredietbank, schetst de evolutie. ‘Eerst was BRS een engagement dat je opnam na je pensioen. We wilden iets doen met onze jarenlange ervaring, en toen we niet meer aan het werk waren, hadden we daar tijd voor. Gaandeweg kwamen er vragen van werknemers die zich wilden inzetten, en zich afvroegen of zij ook moesten wachten tot na hun pensioen om iets voor BRS te doen.’

BRS-verantwoordelijke Kurt Moors: ‘We willen met BRS meer doen dan gewoon geld geven. Onze gepensioneerde adviseurs nemen het peterschap van een project op zich en blijven betrokken voor de volledige projectduur. Zij schakelen jonge KBC-collega’s in voor specifieke vragen vanop het terrein. Zo ontstond het systeem van employee involvement: mensen gaan deels tijdens de werktijd, deels in hun vrije tijd, ter plaatse de projecten ondersteunen met raad en daad.’

>

>

>

>