In de drie tanks en ontwikkeling van de site als opslagplaats voor 100 miljoen liter brandstof, als onderdeel van de strategische reserve van de overheid, werd 12,5 miljoen euro geïnvesteerd door GFS, een dochteronderneming van Seminck Gas.

Maar olie zat er nog niet in de tanks: enkele maanden geleden werd de eerste tank afgebroken omdat er een constructieprobleem was, nu volgde de tweede tank. Luc Seminck: ‘Na onderzoek zijn gebreken vastgesteld aan de fundering van de eerste tank. Ook de fundering van de tweede tank dient vernieuwd te worden. Over de derde tank kunnen we geen uitsluitsel geven. De opslagplaats zal opgeleverd worden tegen mei 2013. Bij de werken is er geen gevaar voor de omgeving want de tank is nooit in gebruik geweest.’