‘Wij hebben de beelden overgemaakt aan de politie en ik hoop dat zij de daders vat’, aldus Filip Dewinter. ‘Dat er al eens iets geroepen of gegooid wordt, dat hoort er van tijd tot tijd bij, maar dit gaat toch te ver. Het toont aan dat het geweld escaleert en dat choqueert mij. Dit is duidelijk een politieke daad. De daders zijn tegenstanders die zich als losgeslagen hooligans gedragen. De door onze politieke tegenstanders gepredikte verdraagzaamheid geldt blijkbaar niet wanneer men het Vlaams Belang wil viseren. ’