Voorop loopt de Gentse Belleman. Daarna volgt dit jaar de Koninklijke Gentse Politieharmonie.

De parade start aan Sluizeken en gaat via de Kraanlei en de Groentenmarkt naar de Hoogpoort en langs het stadhuis en het belfort naar de tribune aan het Bisdomplein en de Reep.