Groen keurde de GSV af omdat er volgens fractieleider Stefaan Van Hecke nog te veel achterpoortjes mogelijk blijven en het reglement een nieuw bestuur dat minder strikt is in de toepassing ervan, te weinig beperkt.