Nog niets verkocht

Volgens milieuschepen Willy Depoorter (CD&V) is er geen reden tot paniek. ‘Sinds de invoering van het reglement op de grondverkoop heeft de technische dienst nog geen enkele aanvraag ontvangen en is er ook nog geen grond afgevoerd naar particulieren. De asbestvervuiling beperkt zich tot een klein deel van de hoop. De vervuilde zone wordt onder begeleiding afgebakend en zal worden afgevoerd naar een saneringsbedrijf. Het overgrote deel van de grond heeft al de code voor bouwkundig bodemgebruik ontvangen.’