Van onze redactrice

 

Bij 4.497 gezinnen werd vorig jaar de waterkraan afgesloten, omdat ze hun waterfactuur niet meer konden betalen. De Vlaamse overheid onderzoekt nu hoe ze dat kan voorkomen en of een sociale correctie op de drinkwaterfactuur – een onderdeel van de waterfactuur – een oplossing is.

Door die sociale correctie zouden bepaalde mensen die tot kansarme groepen behoren, minder moeten betalen. Het gaat dan onder meer om leefloners, ouderen met een inkomensgarantie en mensen met een handicap. Maar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) getuigde gisteren in de commissie Leefmilieu dat dat geen oplossing is.

‘De kansarmen, die nu ook geen bovengemeentelijke saneringsbijdrage moeten betalen, maken slechts 3,3 procent uit van de mensen bij wie de drinkwatermaatschappijen de kraan hebben dichtgedraaid’, zegt Nathalie Debast van VVSG. ‘Wij merken ook dat de typische OCMW-klanten niet diegenen zijn bij wie de waterleiding wordt afgesloten. Want zij worden begeleid en wij zorgen er wel voor dat dat niet gebeurt. Die mensen een korting op de waterfactuur geven, zal het probleem dus niet oplossen.’

Te gefragmenteerd beleid

Wie de gezinnen die zonder water zitten dan wel zijn, moet volgens Debast dringend worden onderzocht. ‘Het zijn mensen die wel een inkomen hebben uit arbeid, maar te veel schulden hebben, verkeerd hebben belegd, of door tegenslag hun rekeningen niet meer kunnen betalen. We moeten meer zicht krijgen op wie die mensen zijn en welke problemen ze nog hebben.’

‘We hebben de parlementsleden ook duidelijk proberen te maken dat het armoedebeleid veel te gefragmenteerd is en dat al die kleine maatregelen apart aanpakken geen oplossing is.’