'België heeft belangrijke troeven als gastland van klinische studies, zoals een uitmuntend medisch-academisch netwerk, en behoort tot de Europese koplopers. Op de Verenigde Staten na telt ons land zelfs wereldwijd het grootste aantal vestigingen voor klinische studies', luidt het.

Volgens pharma.be levert 'die prominente positie' op het vlak van klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen ook een belangrijke bijdrage tot de kenniseconomie: de geavanceerde onderzoeksactiviteiten lokken immers veel jobs en investeringen naar ons land.

Kostprijs klinisch onderzoek in groeilanden beduidend lager

Uit de analyse van de knelpunten blijkt dat de kostprijs van klinisch onderzoek in Oost-Europese en Aziatische groeilanden beduidend lager ligt dan in België en dat de werving van patiënten een uitdaging blijft in ons land.
 
Voort is er nood aan centrale patiëntenregisters en sensibiliseringscampagnes, alsook aan expertisenetwerken van onderzoekers om sneller kennis te kunnen uitwisselen. Ten slotte kan administratieve vereenvoudiging de start van klinische studies aanzienlijk versnellen.
 
Europa wil meer harmonisatie tussen lidstaten
 
De Europese Commissie herziet momenteel de Europese richtlijn rond klinische studies met het oog op onder meer harmonisatie tussen de lidstaten. De publicatie wordt ten vroegste op 11 juli verwacht.
 
'De R&D-farmasector in België is voorstander van Europese harmonisatie, op voorwaarde dat die zou leiden tot een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging, maar met het behoud van de troeven van het huidige Belgische systeem, zoals de kortste administratieve termijnen voor de beoordeling van een aanvraag om klinische studies te doen', aldus het standpunt van de Belgische farmasector.