Pairon gaat op de lijst staan 'omdat hij ervan overtuigd is dat in Antwerpen door de constructieve houding van het stadsbestuur de laatste jaren heel wat werd gerealiseerd', klinkt het in een mededeling. 'Uiteraard zijn er nog veel uitdagingen voor de stad, daar wil hij graag mee de schouders onder zetten.'

Pairon, die in mei nog liet weten zich niet gewaardeerd te voelen bij Groen en niet te zullen opkomen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, onderstreept dat zijn keuze om als onafhankelijke op de stadslijst te staan 'vanuit een positieve en constructieve instelling werd gemaakt'. Hij denkt zo 'op de beste manier zijn bijdrage te kunnen leveren voor de stad'.

Burgemeester Patrick Janssens 'benadrukt dat Erwin als onafhankelijke "groene" het partij-overstijgende karakter van de stadslijst zeker versterkt'.