Het federale kernkabinet buigt zich woensdagochtend over het uitrustingsplan voor de energiebevoorrading van bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH). Hij stelt voor de reactoren Doel I en II in 2016 te sluiten, maar Tihange I nog te laten draaien tot 2025. Anders zou volgens hem de bevoorradingszekerheid in gevaar komen.

Ook de PS speelt naar eigen zeggen liever op zeker. Ze wil een duidelijk signaal uitsturen dat de kernuitstap start in 2015 of "begin 2016", maar wel met "maximale garanties op vlak van techniek, rechtszekerheid, bevoorradingszekerheid en prijsbeheersing".

De sluiting van Doel I en II "eind 2015, begin 2016" zou voor de PS alvast een eerste "beslissende stap" zijn. Maar indien de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt, verzet de PS zich niet tegen het langer openhouden van Tihange I.

Tot slot dringt de PS erop aan ook de socio-economische impact van een sluiting grondig voor te bereiden. De energiefacteur mag voor de socialisten niet omhoog en de betrokken werknemers moeten zo goed mogelijk beleid worden, luidt het nog.