De regering is op zoek naar snelle maatregelen om de schuldencrisis tegen te gaan die Europa treft. De inspanning die aan de Fransen gevraagd wordt, zal vooral op de welgestelde gezinnen en bedrijven wegen.