De bouwsector zit volop in het oog van de storm. Naar schatting 75.000 buitenlanders zijn tegenwoordig actief op onze werven, en hun aantal neemt nog steeds toe. Doordat ze vaak werken in consortia van zelfstandigen naar buitenlands recht mogen ze een onbeperkt aantal uren werken aan een zeer lage vergoeding.

Johan Debus, zaakvoerder Oxfloor, windt er geen doekjes om. Waar een buitenlander circa 5 euro per gepresteerd uur kost, ligt dat bij de Belgische werknemers boven de 30 euro per uur, en dan heeft die nog geen gereedschap of de noodzakelijke veiligheidsuitrusting en is hij nog niet ter plaatse op de werf gebracht. 'Dat betekent dus dat we factor 6 gehandicapt zijn', zegt hij.

Versoepeling

Om de concurrentie eerlijker te maken, stelt Bouwunie voor om onze al rigide arbeidswetgeving te versoepelen. Andere pistes zijn het doortrekken van de sociale en fiscale aansprakelijkheid tot en met de opdrachtgevers, en het verbeteren van de informatiedoorstroming tussen binnen- en buitenlandse overheids- en inspectiediensten.

Op Europees niveau moeten er uniforme spelregels komen op het vlak van tewerkstelling en verloning van het personeel. Een gelijk beschermingsniveau is vereist, luidt het. Bouwunie acht dringende actie noodzakelijk, wil Vlaanderen binnen vijf jaar nog altijd gezonde kmo-bouwbedrijven tellen.