De Belgische vastgoedprijzen zaten het voorbije anderhalve decennium stevig in de lift. Alleen in 2009 hadden zij kortstondig te lijden onder de financiële crisis. Na opnieuw een sterke prijsstijging in 2010 lijkt de prijsdynamiek sinds eind 2011 te vertragen, aldus de studie.

Dat is opvallend, want binnen de eurozone kende alleen de Franse vastgoedmarkt een gelijkaardig verloop. In de andere lidstaten was de huizenprijsstijging veel geringer, of er was sprake van een serieuze correctie na de prijsstijgingen.

Betekent dit dat er alsnog een drastische prijsdaling zit aan te komen? Neen, zo blijkt uit de studie. Het lijkt er meer op dat ons land het afgelopen decennium een inhaalbeweging maakte. Het vastgoedvermogen van de Belgische gezinnen bevindt zich nu immers op het gemiddelde van de eurozone.

Voor dit en volgend jaar verwacht de KBC-studiedienst niettemin een daling van de huizenprijzen van 7,2% (2012) en 1,3% (2013). In de jaren nadien volgt opnieuw een lichte stijging.

Twee factoren zijn voor die daling verantwoordelijk. Verwacht wordt dat de hypothecaire rente binnenkort zal stijgen, waardoor mensen minder kapitaal kunnen lenen. Daarnaast kan de stijgende werkloosheid de woningmarkt parten spelen.