Het reële bruto binnenlands product in de eurozone zou bijgevolg in het tweede en derde kwartaal met 0,2 en 0,1 procent dalen, om pas tegen het jaareinde weer 0,1 procent te stijgen. De eurozone moet dan een duwtje in de rug krijgen van een licht aantrekkende vraag uit de VS en uit de groeilanden.