‘De problemen aan de riolering werden opgelost en het wegdek werd voorlopig in zijn oorspronkelijke staat hersteld’, zegt Yves Heymans van de technische dienst van de gemeente. ‘Binnenkort worden de Borgstraat en rotonde helemaal opnieuw worden aangelegd, maar dat staat los van de problemen van afgelopen werken’.