Fiers blijft tot eind december actief als schepen van Sport, Woonbeleid en Ruimtelijk Ordening. ‘Ik wil de ploeg niet in de steek laten. Ik blijf me engageren binnen Samen. Op algemeen verzoek heb ik het voorzitterschap van de partij op mij genomen.'