Tot hiertoe gaan sp.a en Groen in deze provincie in negen gemeenten in kartel naar de kiezer, een stijging met vijf gemeenten in vergelijking met 2006.

De lijst Groen+ wordt getrokken door uittredend gemeenteraadslid Mark Van Roy. Het kartel Groen-sp.a heeft momenteel vier verkozenen in de Tervuurse gemeenteraad en maakt er deel uit van de oppositie.

Sp.a zal in Tervuren dus niet met een aparte lijst opkomen. De twee uittredende sp.a-raadsleden laten weten zich om persoonlijke redenen niet meer kandidaat te stellen en de lijst Groen+ "volmondig" te steunen.