Voorts is het ook opvallend dat de burgemeester en de schepenen onderaan de lijst te vinden zijn, terwijl vooral jong talent de hogere plaatsen krijgt. OCMW-raadslid Yves Van Heddegem is lijsttrekker, Ann De Tollenaere staat op de tweede plaats.