De leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar vertegenwoordigt ruim 20 procent van de bevolking of 8.000 mensen.

‘We willen nagaan wat er concreet leeft bij senioren en welke noden ze momenteel niet ingevuld zien in onze gemeente’, zegt Eric Verbist, schepen van Senioren (CD&V). ‘Aan de hand van grondige bevragingen rond verschillende beleidsdomeinen als sport, cultuur, welzijn en mobiliteit, worden de behoeften van de senioren in kaart gebracht.’

Het bestuur wil met de resultaten een meerjarenplan opstellen. ‘Waarin we breder moeten gaan dan de traditionele onderwerpen van zorg, bewoning, cultuur en sport’, zegt waarnemend burgemeester Jef Mariën (CD&V).

De enquête, die telefonisch wordt afgenomen, begint na de zomervakantie.

De kostprijs van dit behoefteonderzoek bedraagt 7.986 euro inclusief btw.