Vorige week was Rudi Dias aan het werk aan de sporenbundel in de westelijke voorhaven van Zeebrugge. Toen zijn helm afviel, kwam een meeuw op hem afgevlogen en pikte in zijn hoofd. Omdat de wonde bloedde, werd de spoorwegarbeider naar het ziekenhuis gestuurd. 'Je weet niet waar meeuwen met hun bek inzaten en hoe dat de wonde kan besmetten. Ik liet alles ontsmetten en kreeg een spuit tegen de klem.'

Rudi Dias vertelt dat de meeuwen steeds agressiever worden. 'Het is levensgevaarlijk wanneer wij aan de voorzijde van een trein op de voettrede staan. Wij mogen nog een helm dragen, toch vallen de meeuwen ons aan.'

Mobiliteitsminister Paul Magnette zegt dat al verschillende personeelsleden van de NMBS in de haven van Zeebrugge zijn aangevallen. 'Het is een broedplaats van de meeuwen, daar zijn ze altijd nog agressiever.' Magnette heeft al samengezeten met de NMBS om over het probleem te praten, maar voorlopig vinden ze geen oplossing. 'Meeuwen zijn beschermde vogels. Het is dus niet evident hen naar een andere locatie te lokken.'

Het probleem van de meeuwen beperkt zich niet tot Zeebrugge. Heel de kust klaagt erover. Er zijn al een aantal operaties tegen opgezet, voorlopig zonder veel resultaat. Zo was er een actie met een valkenier. Driemaal per week liet hij Amerikaanse woestijnbuizerds over de broedplaatsen van de zeemeeuwen in de stad vliegen terwijl geluidsapparatuur alarmkreten uitzond. De bedoeling was om de meeuwen bang te maken met beeld en geluid. Maar ze bleven.

Gewenning

'Het probleem is dat de meeuwen al die lapmiddelen gauw gewoon worden', zegt Oostends schepen Martine Lesaffre (Open VLD), bevoegd voor onder meer landbouw. 'Zo is er nu het idee om met een hawkkite (een vogelverjager in de vorm van een havik) de meeuwen te verjagen. Maar je zal weer zien: na een tijdje zijn de meeuwen die hawkkite gewend en vliegen ze er niet meer van weg.'

Lesaffre is vorige week zelf nog door een meeuw gebeten. 'Ook toeristen die aan de vissershaven iets uit het vuistje eten, moeten schermen voor hun voedsel.'

Lesaffre overweegt nu op zee voederbakken te zetten waar de meeuwen kunnen gaan eten. 'Vroeger bleven meeuwen veel meer op zee. Ze vlogen dan achter de vissersboten. Vroeger had Oostende 174 vissersboten. Nu nog 40.'

In Knokke ten slotte overwegen ze een experiment waarbij vuilniszakken omhoog gehangen worden, om te voorkomen dat meeuwen ze nog openscheuren. Meeuwen kunnen immers niet ter plaatse blijven fladderen.