De lage rente wijst erop dat beleggers vinden dat er minder risico's verbonden zijn aan het uitlenen van geld aan ons land. Omdat ze er van uitgaan dat ze hun geld zeker terugkrijgen, nemen ze genoegen met minder rente. Voor bijvoorbeeld Spanje is dat niet het geval.

De lage rente kan een meevaller zijn voor de begroting. Als die nieuwe obligaties uitschrijft, zal de overheid minder rente moeten betalen.

Vorig jaar steeg de Belgische rente op obligaties over 10 jaar nog tot een recordhoogte. Belangrijke kantelpunten waren het grote succes van de staatsbon en het aantreden van de regering Di Rupo. Ook het stijgen van het wantrouwen ten opzichte van andere eurolanden heeft in de Belgische kaart gespeeld.

In het zog van de rentedaling op Belgisch tienjarig staatspapier neemt ook het renteverschil met de motor van de Europese economie, Duitsland, verder af. De zogenaamde spread is verkleind tot het kleinste verschil op 3,5 maanden tijd.

De spread noteerde op zijn laagste niveau vandaag op 138 punten, dat is bijna een halvering tegenover 6 januari 2012. Toen noteerde het renteverschil met Duitsland nog op 278 punten.