In opdracht van het Nederlandse uitzendbureau StudentenWerk deed Intelligence Group een arbeidsmarktonderzoek bij 928 hoogopgeleide afstudeerders en pas afgestudeerden. In dat onderzoek werd nagegaan welke verwachtingen afgestudeerden hebben van de arbeidsmarkt.

Uit de studie blijkt dat bijna 73% van de ondervraagden denkt dat de crisis nog een tijdje zal aanhouden of zelfs nog erger zal worden. Ongeveer een kwart (23%) schat zijn kansen op de arbeidsmarkt met de huidige studieachtergrond laag in. Achteraf bekeken hadden de ondervraagde respondenten naar eigen zeggen liever voor een andere studie gekozen.

>

>

>

>