'Als europarlementslid kom ik vaak in aanraking met de voedselhulpproblematiek. Toen we de vergunning van de Carrefour-vestiging moesten vernieuwen, leek mij dat de ideale kans', vertelt burgemeester Frédéric Daerden in l'Avenir. 'Het schepencollege heeft dan ook in de nieuwe vergunning laten optekenen dat de niet-verkochte voedingswaren ter beschikking van de verenigingen te stellen'.

Een beslissing die heel wat verkwisting voorkomt: 'De supermarkt moet intern ruimte voorzien voor de onverkochte waren en de verenigingen zijn vrij om ze daarna op te halen'. Twee verenigingen waren alvast geïnteresseerd.