Naar eigen zeggen hebben de buren vooral last van de stank tijdens warmere zomerdagen. Andere buren klagen dan weer over geluidsoverlast. ‘Telkens krijgen we te horen dat het bedrijf conform de milieuvoorschriften werkt, maar we weten dat niet alle procedures correct zijn nageleefd’, zegt Van Gemert, die nieuwe acties op touw wil zetten.

Greenergy wil de verwerkingscapaciteit uitbreiden van 35.000 naar 52.500 ton per jaar, maar heeft voorlopig geen toestemming. ‘De maatregelen rond geur-en lawaaihinder zijn genomen, maar aan de mobiliteitsvoorwaarde is nog niet voldaan’, zegt burgemeester Luc Peetermans(CD&V).