Momenteel telt de Wetstraat 4 rijstroken voor auto's terwijl voetgangers en fietsers aan beide zijden van de straat over een gemengd voet- en fietspad beschikken. Van 14 juli tot 15 september wordt de meest rechtse rijstrook het exclusieve terrein van fietsers. De aparte fietsstrook geldt wel enkel op het gewestelijke deel van de Wetstraat, tussen de kruising van de Wetstraat met de Willem de Zwijgerstraat en het station Kunst-Wet.

De gewestelijke administratie Mobiel Brussel de nodige wegmarkeringen aan, en zaterdag om 11.00 uur rijdt minister Grouwels de fietsstrook persoonlijk in. 'Deze tijdelijke maatregel maakt deel uit van het beleid om de openbare ruimte in ons gewest 'fietsvriendelijker' te maken', zegt de minister Brigitte Grouwels. 'Momenteel rijden er tijdens de spits al 500 fietsers per uur rond in de Wetstraat. Ik ben ervan overtuigd dat dit aantal nog fors kan stijgen door voor fietsers een aparte rijstrook te voorzien. Deze fietsstrook is ook goed nieuws voor de voetgangers, aangezien ze de komende 2 maanden over een breed voetpad kunnen beschikken.'