Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) in antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). 

De FOD Justitie maakte een lijst van beveiligingsmaatregelen over op basis van een studie die de Regie der Gebouwen in 2009 uitvoerde naar aanleiding van de spectaculaire helikopterontsnapping in Brugge, waarbij de gangster Ashraf Sekkaki samen met twee andere gedetineerden de benen nam.

'In nauw overleg met de FOD Justitie worden de volgende prioritaire ingrepen gepland. In alle nieuwe gevangenissen die de Regie bouwt wordt van bij de start afdoende rekening gehouden met deze problematiek', aldus de staatssecretaris.