‘Mijn vriendin is afkomstig van Lede en we wonen hier nu samen', zegt dokter Brugada. ‘Dit jaar word ik zestig en ik wil wat meer tijd vrijmaken voor andere dan medische zaken. Ik kreeg veel kansen in het leven en ga iets terugdoen voor onze maatschappij.'

De snelle vergrijzing van de samenleving baart hem grote zorgen. ‘We moeten samen strijden tegen de dreigende vereenzaming van zoveel ouderen. Er is meer nodig dan rusthuizen bouwen. Mijn politiek engagement zie ik vooral in die zin.'