Voetgangers en fietsers worden in het nieuwe ontwerp afgeschermd van het autoverkeer door een groene parkeerstrook met boomvakken. De nieuwe fietspaden zullen overal minstens 2 meter breed zijn en komen aan weerskanten van de Singel. De aanleg gebeurt van zuid naar noord. Op die manier wordt eerst een aansluiting gemaakt met het fietspad aan de Kaaien en de fietstunnel onder de Schelde.

Ook met het oog op de heraanleg van de Scheldekaaien en de ontwikkeling van de nieuwe wijk ‘Nieuw Zuid’ vormt het nieuwe fietspad een grote meerwaarde. In een eerste fase wordt gewerkt van de Scheldekaaien tot aan de Stenenbrug. De start van de werken is gepland in 2013. In afwachting gebeuren aan de gevaarlijkste kruispunten al kleinere ingrepen om de veiligheid te verhogen.