Voor dit jaar is in de begroting voorzien in een tekort van 300.000 euro.

Maar dat wordt dus ruim opgevangen door het positieve resultaat van vorig jaar.