‘We zijn ook volop bezig om de riolering her en der te vervangen. Volgend jaar wordt bovendien de Koebeek verbreed. Die zal dan meer water kunnen slikken. Er wordt ook werk gemaakt van een studie over onze waterlopen.’

‘De voorbije maand is er waarschijnlijk nergens meer water gevallen dan in Torhout. Zulke dingen zijn zeer moeilijk te voorzien. Wij hebben onze uiterste best gedaan om de mensen uit de nood te helpen. Dit weekend was het minder erg dan vorige keer. Maar de mensen zijn bang geworden. Het zijn dan ook meestal dezelfden die het slachtoffer worden van de overlast.