Allaert stelde zich vooral vragen bij de nieuwe afbakening. ‘Ik kan mij niet vinden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Oosteroever, waarbij een groot deel van de Oosteroever een nieuwe bestemming krijgt’, zegt Allaert. ‘Ik ben altijd voorstander geweest van een industriële haven in plaats van een plezierhaven, waarbij tewerkstelling domineert. Ik heb geen problemen met een gemengd maritiem gebied, maar niet als het afbakengebied tot aan het dok komt en alles moet wijken voor het residentiële’, zegt Allaert, die toch ook tevreden terugkijkt op zijn bestuursperiode. ‘De uitbouw van de voorhaven met de nieuwe dammen heb ik altijd gesteund. Dat is belangrijk voor de veiligheid van de stad, maar ook voor de uitbouw van de havenactiviteiten.’ Het havenbestuur heeft intussen het ontslag aanvaard. Er wordt voorlopig geen vervanger aangeduid. ‘In januari 2013 na de verkiezingen moet de nieuwe gemeenteraad sowieso een nieuw raad van bestuur samenstellen. Het heeft daarom weinig zin om nu nog een procedure op te starten’, zegt havendirecteur Paul Gerard.