Société Générale heeft geen agentschappen in Hongkong en de klanten in kwestie zijn er wier geld beheerd werd door de divisie vermogensbeheer van de bank. De praktijken waarvoor Société Générale de klanten moet terugbetalen, dateren van voor februari 2006.