Dikwijls zijn de mensen ook gebonden aan allerlei systemen van tijdsregistratie en kunnen ze zich dus niet veroorloven om minder te werken. In andere functies is er de nodige vrijheid om je dag zelf in te vullen. Wanneer er geen concrete regels zijn in je bedrijf en je jezelf echter toch schuldig voelt, wil dit meestal zeggen dat je jezelf niet comfortabel voelt met de situatie en je het gevoel hebt dat je fout gedrag stelt.

Dit gevoel is meestal een juiste indicator om te weten wanneer je over de grens van het toelaatbare gedrag gaat. Wanneer je niet zeker bent van de grenzen die het bedrijf stelt, neem je het best op met je manager. Hij zou hieromtrent duidelijke richtlijnen moeten geven.

>

>

>