Gezien de man nog steeds weigerde de trein te verlaten of zich kenbaar te maken, riep Securail de hulp in van de federale spoorwegpolitie. Die haalde hem met lichte dwang van de trein. Hij slingerde de inspecteurs verschillende verwijten naar het hoofd en uitte twijfels over hun bekwaamheid. De dienstdoende hoofdinspecteur bracht de parketmagistraat op de hoogte van het wangedrag. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht. De trein liep een vertraging op van zeven minuten.