Vier jongeren die zich duidelijk verveelden vonden er niets beters op dan de verkeersborden die ze langs straat tegen kwamen te verstoppen of te verplaatsen. Een getuige die alles zag gebeuren bracht de politie op de hoogte van de feiten. Toen een patrouille van de politie ter plekke kwam waren de vier jongeren die de feiten pleegden al verdwenen.