Hun succes is het resultaat van het levenswerk van vader Jacques Borlée, die constant de balans moest zoeken tussen zijn rol als vader en als coach.

Hij is de man die zijn zonen en de andere estafette-atleten vijf dagen over de tweede grootste gletsjer van Europa liet trekken. De beelden van de tocht gaat hij tonen aan zijn poulains, vlak voor ze de olympische wedstrijd moeten lopen. ‘Dat kan ons misschien enkele tienden van een seconde helpen.’ Genadeloos streng als het moet, troostend en ondersteunend als het nodig is. In De Borlée-strategie, een coproductie van RTBF en Unité Documentaires, beleven we de voorbereiding van de familie Borlée op de Spelen door de ogen van Jacques.